INDUSTRIDESIGN

"Jag har jobbat som industridesigner sedan 2004 och har därmed stor erfarenhet av olika typer av projekt. Som industridesigner blir man utmanad i många olika nischer. Majoriteten av uppdragen har varit inom med-tech, med allt ifrån klass 1,2,3-produkter till rullstolar. Form och design är mycket viktiga för en lyckad produkt. Ergonomi, utseende, ekonomi är huvudparametrar i designarbetet."

- Tomas Stringdahl

Scrolla ner på sidan